1988 yılında faaliyetlerine başlayan firmamız, genişleyen portfolyosu ile sektördeki çalışmalarına devam etmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında projelendirmeden, dekorasyona kadar anahtar teslim olarak tamamladığımız sanayi yapıları, konutlar, ticaret merkezleri ve altyapı çalışmaları DEA YAPI’nın başlıca faaliyet alanlarıdır. DEA YAPI olarak ilk amacımız; kaliteli işçilik ve kaliteli malzeme kullanarak, müşterilerimizi zamanında ve kusursuz proje teslimi ile memnun etmektir. DEA YAPI tüm faaliyetlerini kalite belgeleri çerçevesinde sürdürmektedir.
 

Politikamız

DEA Yapı, projelerinde ve uygulamalarında, ileri teknolojiyi ve modern mühendislik çözümlerini kullanarak, konusunda uzman yönetici kadrosu ve teknik personeli ile müşterilerine güvenilir, sorunsuz hizmet sunmayı ilke olarak benimsemiştir.

Takım ruhunu benimsemiş, özveriyle çalışan personelimiz, kalitemizin temelidir. Kalitemizin sürekliliğinin teminatı titiz çalışmalarımız ve sunduğumuz hizmettir.

Tüm birimlerde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, müşteri memnuniyetini ilk hedef kabul etmek, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standart’ının gereklerini yerine getirmek, etkinliğini sürekli iyileştirmek ve uygulanabilir şartları yerine getirmek  “Kalite Politikamız”dır.

 

Hedeflerimiz

Verimliliği artırarak kalite maliyetlerini düşürmek,
Kurumsal ve teknolojik yenikleri takip edip uygulamak,
Süreçlerde sürekli iyileştirme sağlamak,
Müşteri memnuniyetini arttırmak,
Planlama, yenilik ve araştırmaya önem vermek,
Tecrübeli kadromuzu büyütmek,
Her yıl belirlenen hedefleri aşmak.

 

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

DEA YAPI olarak değişimi yakalamak ve büyümek için, “Sürekli Gelişime” ve ilgili taraflara açık olacağız.

İş Sağlığı ve Güvenliği tüm DEA YAPI çalışanlarının sorumluluğudur.

Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve diğer İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkiler tüm çalışanlarımız arasında paylaşılacaktır.

DEA YAPI ’da İş Sağlığı ve Güvenliği diğer iş amaçlarımız kadar önemlidir.

Tüm kazalar önlenebilir ve önlenmelidir.

Her işi yapmak için daima daha güvenli bir yol vardır.

DEA YAPI ’da; ISO 45001 Standardını etkin bir şekilde uygulamak ve İş Sağlığı ve Güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve geliştirmek için her zaman eğitim vazgeçilmezdir.

DEA YAPI ’da iç ve dış her türlü kaynak; verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performanslarını artırmak ve bilgiyi ve başarıyı ödüllendirmek üzere en doğru ve en faydalı şekilde kullanılacaktır ve sürekli iyileştirilecektir.

 

Çevre Politikamız

Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,

Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,

Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,

Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,

Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmeyi,

Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,

Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır. 

Yönetim, taahhütte bulunduğu çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

 

Kalite Politikamız

DEA YAPI tüm faaliyetlerini ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 kalite belgeleri çerçevesinde sürdürmektedir.