SİTE KULLANIM KOŞULLARI (YASAL UYARI)

DEA YAPI İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.   İnternet Sitesine hoşgeldiniz.

Bu bölüm, Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş. internet Sitesini (Site) ziyaret ve kullanım koşullarını içermektedir.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceca Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş ihlal tespiti halinde ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu İnternet Sitesinin her hangi bir sayfasına girilmesi halinde  aşağıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu  şartların kabul edilmemesi durumunda İnternet Sitesine girilmemelidir.

 

A. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş.’nin belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir.

 

1. Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm eserler Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş’den izin alınmaksızın değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir lisana çevrilemez.

2. Siteyi kullanan kişinin, Sitenin ilk defa kullanım anından itibaren geçerlilik kazanan "Kullanım Koşulları" kabul edilmiş sayılır. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş "Kullanım Koşullarını", değişiklikleri çevrim içi yayınlamak koşulu ile her an değiştirme hakkını saklı tutar. Çevirim içi yayınlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için "Kullanım Koşullarını" düzenli olarak takip etmek, Site kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam eden kişi, "Kullanım Koşulları"ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.


3. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş Sitenin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir.


4. Bu Siteye erişim, her hangi bir duyuru yapılmaksızın geçici veya sürekli olarak durdurulabilir.

5. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş., Site kullanıcılarına sunduğu bilgilerin doğru olması için her türlü gayreti göstermekle beraber, bilgilerin doğruluğu konusunda, açıkça bir garanti verilmemekle birlikte sehven yer alan yanlış veya eksik bilgiden Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş sorumlu değildir.

 
6. Site, üçüncü kişiler tarafından sunulan bilgiler de içerebilir. Üçüncü kişiler, bu Sitede yayınlanan materyallerin ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu olmasını sağlamak ile yükümlüdürler. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş ve grup şirketleri bu materyalin doğruluğunu garanti edemez ve materyaldeki hata, ihmal veya eksiklik, yanlış beyan, nedeniyle sorumluluk kabul etmeyeceğini açıkça beyan eder. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği, söz konusu kuruluşların kendilerine onaylatılmalıdır.

 
7. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş., Sitenin kullanılması, kullanılamaması, bünyesinde sunulan bilgiler veya Siteye bağlı olarak yapılan eylemler veya alınan kararlar nedeniyle kullanımında meydana gelen aksaklıktan, Sitenin içerdiği materyalden, Sitenin kullanımından sonra alınan bir karar veya yapılan bir eylemden doğan, kontrat, haksız fiil veya başka türlü (sınırlama olmadan, iş kaybından doğan zararlar veya kâr kaybı dahil) zararlardan sorumlu değildir.


8. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş., İnternet Sitesinde yer alan linklerle ulaşılacak sitelerde sunulan bilgiler nedeniyle hiç bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu linkler (bağlantılar), açıkça her hangi bir garanti verilmeksizin, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.

 

B. Bu Siteden yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma ve internet sitelerinde kullanma  ancak aşağıdaki koşullar dahilinde yapılabilir:

1. Kişisel kullanım;


1.1. İnternet Sitesinde yer alan eserlerin kullanımı kişisel kullanım ve/veya bilgi edinme amacı ile sınırlıdır. Ancak bu kapsamda gerçekleştirilen çoğaltma fiilleri hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da  eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz, ticari amaçla kullanılamaz.

1.2. Sitedeki yazılı veya görsel materyal hiç bir şekilde değiştirilemez, telif hakkı ibareleri silinerek kullanılamaz.

1.3. Sitede yer alan eserlerin bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

1.4. Bu İnternet Sitesindeki veriler ticari olmayan, bilgi alma amaçlı ve kişisel kullanım için indirebilir veya yazdırılabilir.

1.5. Bu İnternet Sitesindeki verileri her hangi bir ticari amaç olmadan üçüncü şahıslara onların kişisel bilgilendirilmeleri için, içeriğin Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş tarafından sağlandığını ve bu kayıt ve şartların onlara da uygulandığını ve bunlara uymak zorunda olduklarını belirtmek şartıyla  gönderilebilir.


2. Kişisel olmayan kullanım;


Bu Siteden yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma gibi çoğaltma yahut internet sitelerinde kullanma:

Kullanılacak bilgiye ilişkin izinler Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş ve grup şirketlerinin onayı ve bilgisi dahilinde olabilecektir. İhtilaf halinde yararlanan kişinin mutlaka Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş ıslak imzasını içeren onay veya onay maili ile ispat edecektir. 

C. Sorumluluk Reddi

 

1. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş bu Sitede yer alan bilgilerin her an değişebileceğini, üçüncü kişiler tarafından paylaşım yapılması halinde paylaşımın içeriğinin doğrulunu garanti etmediğini, sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu Sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmamaktadır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiç bir garanti vermemektedir.

2. Bu internet Sitesinde yer alan bilgi, rapor,  grafik ve benzeri her türlü elektronik doküman Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş tarafından her hangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Internet Sitesinde yer alan bu elektronik dokümanların doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

3. Bu nedenle bu İnternet Sitesinde yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan  Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş sorumlu tutulamaz.

4. Bu İnternet Sitesinin kullanımı sırasında her hangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir zarardan, Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

5. Bu bilgiler doğrultusunda, Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş, bu Sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir.

6. Sitede yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş dilediği zaman, Sitenin her hangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin Sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya Sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

7. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş., İnternet Sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Her hangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.

8. Kullanım şartlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku kapsamında Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


D. Cookies


“Cookie” bilgisayarınıza gönderilebilen bir yazılımdır. “Cookie”ler İnternet Sitelerimizin ve servislerimizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri toplamaya ve yönetmeye yarar. Eğer bilgisayarınıza bir “cookie” gönderirsek, sizin bilginiz ve onayınız olmadan, sizinle ilgili bir veri toplamayacaktır. O zamana kadar “cookie” sadece genel kullanım modellerini izleyecek ve sizi birey olarak tanımlamada kullanılmayacaktır.


E. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş logolarının ve bölüm anasayfası bağlantılarının Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş dışı İnternet Sitelerinde kullanımı,

 

  1. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş yazılı olarak izin ve yetki vermiş olduğu durumlar hariç, Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş ve grup şirketlerin internet sitelerinde yer alan logoları ticari amaçla kullanılmayacaktır.

  2. Logo, ticari amacın dışında, Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş hakkında izin alınarak hazırlanacak, yazı, makale, yayım ve görsellerde kullanılması halinde Logo aynen kullanılmalıdır. Logo’nun bu yahut başka bir özelliğini kaldıramaz ya da değiştiremezsiniz.

  3. Logo, sadece Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş. veya ürünlerine ya da hizmetlerine, doğru atıfta bulunulan internet sitelerinde kullanılabilir ve atıfta bulunulan yerin hizasında ya da aynı sayfanın dibinde gösterilmelidir. Logo, Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş tarafından sponsorluk, destek ya da lisans verildiğini ima edecek şekilde gösterilemez.

  4.  Logo tek başına görünmelidir, Logo’nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik veya metin öğelerle arasında minimum bir boşluk olmalıdır (Logo’nun yüksekliği kadar). Logo, başka her hangi bir logonun bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.

  5. Logoların, en boy oranları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, her hangi bir şekilde değiştirilemez, canlandırılamaz, dönüştürülemez ya da başka her hangi bir işlemden geçirerek, perspektifi veya iki boyutlu görünümü bozulamaz.

  6. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, Bakanlığın 5846 sayılı Kanun’dan veya diğer Kanunlardan doğan haklarını ihlal eden ya da her hangi bir ulusal veya uluslar arası bir düzenlemeyi çiğneyen bir internet sitesinde Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş Logoları’nı kullanamazsınız.

  7. Bu İlke’ler kapsamında Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş., logolarını kullananlara her hangi bir lisans ya da başka bir hak vermemektedir. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş Logoların kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş., bu ilkelere uymayan, ya da her hangi bir ulusal veya uluslar arası bir düzenlemeyi çiğneyen ve diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

 

F. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında internet sitesinin kullanımı ,

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı nasıl kullanabileceğinize ilişkin detaylı açıklamalar için Veri koruması sekmesi altındaki “e. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları” başlıklı alt başlığına bakabilirsiniz.

Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş İnternet Sitesinde yer alan İnternet sayfalarına ilişkin tüm haklar saklıdır.